کلینیک اورولوژی (کلیه و مجاری ادرار)

خدمات کلینیک اورولوژی:

– ویزیت تخصصی بیمار

– تشخیص بزرگی پروستات

– تشخیص بی اختیاری ادرار مزمن

– تست یوروداینامیک

شماره تلفن29121060- 29122060-29121070

لیست پزشکان اورولوژی

بازدیدها: 1532

استخدام