خدمات:

– ویزیت تخصصی بیمار

– تشخیص پرکاری تیروئید

شماره تلفن: 29121060-2912070-29122060

Leave a Reply