غدد

خدمات:

– ویزیت تخصصی بیمار

– تشخیص پرکاری تیروئید

شماره تلفن: 71062400

لیست پزشکان غدد

استخدام