Previous
Next

رسالت بیمارستان نیکان کلینیک

بیمارستان نیکان کلینیک در راستای التیام آلام بیماران،خدمات بهداشتی -درمانی ایمن،اثربخش و فارغ از هرگونه تبعیض نژادی ،جنسیتی و مذهبی را برای مراجعان و مددجویان ارائه دهد.

جراحی عمومی

دپارتمان بین المللی

ارولوژی

پذیرش کلینیک نیکان کلینیک

زنان

نوبت دهی آنلاین

گوش،حلق و بینی

دپارتمان بین المللی

چشم

پذیرش کلینیک نیکان کلینیک

جراحی فک و صورت

نوبت دهی آنلاین

بخش‌‌‌‌‌‌‌های بیمارستان

بیمارستان نیکان کلینیک در راستای التیام آلام بیماران،خدمات بهداشتی -درمانی ایمن،اثربخش و فارغ از هرگونه تبعیض نژادی ،جنسیتی و مذهبی را برای مراجعان و مددجویان ارائه دهد.

مسئولین