تغییر پیش شماره های مرکز جراحی نیکان

قابل توجه مراجعین محترم؛ به اطلاع می رساند به منظور یکسان سازی شماره تلفن های مراکز درمانی نیکان، پیش شماره مرکز جراحی محدود و دی کلینیک نیکان و چشم پزشکی نیکان (ساختمان شماره 2 ) از ۷۱۰۶۲ به ۲۹۱۲۳ تغییر یافت.  بطور مثال شماره ۷۱۰۶۲۱۰۱ به ۲۹۱۲۳۱۰۱ تغییر کرده است.