بیمه های مکمل طرف قرارداد با مركز جراحي محدود و سرپايي نيكان

* با توجه به اینکه قرارداد بیمه های تکمیلی با بیمارستان های خصوصی ماهیتاً تغییر پذیر بوده و ممکن است این قراردادها در مورد بیماری های خاص قابل اعمال  باشند لذا جهت اطلاع از تعهد بیمه تکمیلی در مورد بیماری فعلی شما قبل از مراجعه به كلينيك از طریق تماس با شماره 29123170 از شمول بیمه خود اطمینان حاصل فرمائید.

بیمه‌های تجاری:

بیمه بانک‌ها:

بانک صادرات (بیمه ایران) شامل استان‌های تهران، البرز، قزوین، لرستان، کردستان، قم، هرمزگان، خراسان جنوبی، سیستان بلوچستان است و مابقی استان‌ها تحت پوشش بیمه SOS می‌باشد.

با توجه به اینکه قرارداد بیمه‌های تکمیلی با بیمارستان‌های خصوصی ماهیتا تغییر پذیر بوده و ممکن است این قراردادها در مورد بیماری‌های خاص قابل اعمال باشند. لذا جهت اطلاع از تعهد بیمه تکمیلی در مورد بیماری فعلی شما قبل از مراجعه به كلينيك از طریق تماس با شماره 29123170 از شمول بیمه خود اطمینان حاصل فرمائید.

بیمه وزارتخانه ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها :

  • شایان ذکر است کلیه دریافت‌ها توسط صندوق بیمارستان قابل اخذ می‌‌باشد.
  • با توجه به اینکه قرارداد بیمه‌های تکمیلی با بیمارستان‌های خصوصی ماهیتا تغییر پذیر بوده و ممکن است این قراردادها در مورد بیماری‌های خاص قابل اعمال  باشند. لذا جهت اطلاع از تعهد بیمه تکمیلی در مورد بیماری فعلی شما قبل از مراجعه به كلينيك از طریق تماس با شماره 29123170 از شمول بیمه خود اطمینان حاصل فرمائید.