برگشت اسید معده در کودکان

برگشت اسید معده در کودکان

برگشت اسید معده در کودکان (رفلاكس) يك بيماری فيزيولوژيكی و مزمن گوارشی است كه در آن اسيد اضافی از معده به مری، هنگامی كه غذای مصرفی به خوبی هضم نشده است، بر می گردد. در شرايطی كه برگشت اين اسيد بيش از حد باشد و تحت درمان قرار نگيرد می تواند در دراز مدت موجب

بیشتر بخوانید