عکس رنگی مری (barium swallow)

عکس رنگی مری (barium swallow)

 اين آزمون جهت بررسی انجام می گیرد:

 – آشالازی

– واریس مری

 – توده های بدخیم

* برای انجام این آزمون نیاز به آمادگی خاص یا ناشتائی نیست.

ماده حاجب مورد استفاده  سولفات باریم است که از طریق روده  دفع می گردد و عوارض خاصی برای بیمار ندارد.

نحوه انجام آزمون:

ابتدا بیمار در حالت ایستاده محلول باریم (محلولی شبیه شیر با طعم گچ) را می خورد و یک عکس ساده از شکم وی گرفته می شود سپس طاقباز و یا روی شکم می خوابد و رادیوگرافی در حالت های مورد نیاز گرفته می شود.

در حين آزمايش عبور محلول از مری و حلق تصویر برداری مي شود وعكس های مورد لزوم گرفته  می شود.

بازدیدها: 21