عکس رنگی روده باریک

عکس رنگی روده باریک(SBFT)

عکس رنگی روده باریک : ترانزيت روده باريك روشي است كه در آن مدت زمان عبور ماده حاجب بلع شده از تمام قسمت هاي روده باريك بررسي مي­ شود.

آزمون جهت بررسی:

فرم­های مختلف سندرم عدم جذب، انسداد روده، تنگی­ ها و فیستول­ ها تومورهای خوش خیم و بدخیم انجام می­ شود.

این آزمون بطور متوسط 3-2 ساعت به طول می­ انجامد.

آمادگی

بیمار حدود 10-8 ساعت قبل از عکسبرداری باید ناشتا باشد.

بیمار از کشیدن سیگار و خوردن آدامس منع شود.

روش انجام آزمون

در روش SBFT محلول سوسپانسیون سولفات باریم به مقدار 300- 500 میلی لیتر مورد استفاده قرار می ­گیرد. کلیشه­ های پرتونگاری در حالت خوابیده هر 30 دقیقه انجام می­ شود تا ماده حاجب به ابتدای روده بزرگ برسد.

بازدیدها: 110