انواع تنگی مجرای ادراری

انواع تنگی مجرای ادراری

الف) تنگی های بخش قدامی (انتهایی)

تنگی های بخش قدامی مجرای ادراری (پیشابراه) عموما ناشی از عفونت مثل عفونت­های ناشی از گونوره (سوزاک)، التهاب مجرای ادراری(پیشابراه)، ضربه به آلت تناسلی، ضربه به زیر کیسه بیضه(ناحیه پرینه یا نشیمنگاه) و سابقه جراحی قبلی هیپوسپادیاس می­ باشد. برای بررسی تنگی بخش قدامی اختصاصی­ ترین آزمون، RUG  گرافی می باشد.

ب) نحوه انجام آزمون RUG

  بیمار به حالت مایل روی تخت می­ خوابد، سپس سوند فولی به طول 3سانتی متر در شرایط کاملا استریل در قسمت ابتدایی آلت بیمار قرار می­ گیرد. پس از اطمینان از ثابت ماندن سوند، ماده حاجب بداخل مجرا تزریق شده و حین تزریق، عکس گرفته می­ شود. بیمار احساس دفع ادرار و کمی درد هنگام تزریق داشته که طبیعی می­ باشد پس از تزریق و رسیدن دارو به مثانه رادیوگرافی در جهات مختلف انجام و طول مسیر پیشاب راه توسط پزشک مورد بررسی قرار می­ گیرد.

بازدیدها: 112