– دکتر محمدرضا مسجدی فارغ التحصیل دانشكده پزشكی دانشگاه تبريز (دكترای پزشكی عمومی، 1356)

* تخصص: دکتر محمدرضا مسجدی بورد تخصصی داخلی، دانشگاه علوم پزشكی تهران (1361)، فوق تخصص بيماری های ريوی و دستگاه تنفس، دانشگاه علوم پزشكی تهران (1365)، فلوشيپ ريه، دانشكده پزشكی هاروارد آمريكا (1367)، گواهينامه كاربری ليزرتراپی، دانشگاه بوستون آمريكا(1367)، گواهينامه مديريت سل، انستيتوی تحقيقاتی سل ژاپن(1368)

* سمتها: استاد بيماریهای داخلی – ريوی، دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی (از 1379)

* سوابق علمی و اجرایی: دبيركل منطقه خاورميانه اتحاديه جهانی مبارزه با سل و بيماری هاي ريوی (IUATLD) (1376-1389)، عضويت در هيئت رئيسه اتحاديه جهانی مبارزه با سل و بيماری های ريوی (IUATLD)

بازدیدها: 125

بازدیدها: 125

استخدام