دکتر ساغر صالح ­پور :

  • رئیس بخش ناباروری و IVF دی کلینیک نیکان
  • فلوشیپ نازایی و IVF و غدد تولید مثل از دانشگاه بیرمنگام انگلیس (1373)
  • عضو هیأت علمی و دانشیار گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • رئیس بخش نازایی و IVF بیمارستان طالقانی – دانشگاه علوم  پزشکی شهید بهشتی
  • دبیر انجمن و عضو هیئت مدیره انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران 

بازدیدها: 251

بازدیدها: 251

استخدام