شیر مادر غذای تجدیدپذیر طبیعی و برای محیط زیست ایمن و سبز

شیر مادر و محیط زیست تشکیل دهنده شعار سال 99 هفته جهانی شیرمادر را تشکیل داده اند.

شیرمادر، غذای تجدید پذیر طبیعی و از نظر محیط زیست ایمن و سبز است.

زیرا بدون آلودگی، تولید زباله و نیاز به بسته بندی تولید شده و در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.

شعار هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در سال 99 (WBW2020) به تأثیر تغذیه شیرخواران بر تغییرات آب و هوایی و محیط زیست و هم چنین ضرورت حفظ، ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر در راستای سلامت کره خاکی و ساکنان آن می پردازد. موضوع شعار در ارتباط با بخش 3 اهداف توسعه پایدار WBW-SDG 1420 تنظیم شده است که ارتباط بین تغذیه با شیر مادر و تغییرات آب و هوایی و محیط زیست را برجسته می کند. رویکرد WABA پرداختن به زنجیره گرمی از همکاری بین بخشی و در سطوح مختلف است تا با گروه هایی که در زمینه مسائل زیست محیطی کار می کنند به هدف مشترکی دست یابند. باید همگی با هم بر ارتباط بین تغذیه با شیر مادر و محیط زیست تأکید کنیم.

“تغذیه با شیر مادر، نمونه بارزی از ارتباط عمیق بین سلامت انسان و اکوسیستم های طبیعت است.”

اهداف هفته جهانی تغذیه با شیر مادر – سال 99:

  1. اطلاع رسانی کنید: در خصوص ارتباط بین تغذیه با شیرمادر و سیاره سالم به مردم اطلاع رسانی کنید.
  2. تثبیت کنید: جایگاه شیرمادر را به عنوان یک تصمیم هوشمندانه زیست محیطی تثبیت کنید.
  3. به مشارکت بطلبید: از افراد تاثیرگذار و سازمانها جهت تعامل و مشارکت در تاثیرگذاری بیشتر اقدامات دعوت به عمل آورید.
  4. با پرداختن بیشتر به تغذیه با شیرمادر، توجه بیشتری به آن معطوف کنید.

تغذیه مصنوعی ردپای قابل توجه زیست محیطی را به همراه دارد که منجر به کاهش منابع طبیعی، تخریب محیط زیست و انتشار گازهای گلخانه ای می شود که باعث گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی می شود.”

 

بازدیدها: 45

ارسال یک پاسخ