قرارارداد بیمه کلینیک چشم پزشکی نیکان با بیمه نیروهای مسلح

قرارداد کلینیک چشم پزشکی نیکان با بیمه نیروهای مسلح

بیماران و مراجعه کنندگان طرف قرارداد با بیمه نیروهای مسلح می توانند از خدمات کلینک چشم و بیمه تکمیلی خود استفاده کنند.

 

بازدیدها: 25

ارسال یک پاسخ