بازدید سفیر ژاپن از بیمارستان نیکان


کازوتوشی آیکاوا سفیر محترم کشور ژاپن در ایران با مدیر عامل و مدیران ارشد بیمارستان نیکان ملاقات و از بخش‌های مختلف بیمارستان بازدید نمودند.


در این نشست لوحی از طرف سفیر کشور ژاپن به متن زیر به بیمارستان نیکان تقدیم شد.

“مراتب احترام عمیق خود را از تشریک مساعی جنابعالی برای حسن تفاهم و درک متقابل بین کشور ایران و ژاپن و دستاوردهای قابل توجه آن، اعلام و تقدیر می‌نمایم”

                               کازوتوشی آیکاوا              

                          سفیر کشور ژاپن در ایران       

                     بیست و دوم نوامبر 2021 میلادی 

                              1400/09/01               

Leave a Reply