کلینیک پستان سینه

این مجموعه به منظور ارائه مشاوره های پیشگیری، خدمات تشخیصی و درمانی به افرادی که دچار مشکلات و  بیماری های پستان هستند راه اندازی شده است. جهت تحقق این مهم از گروهی از پزشکان متخصص و متعهد بهره می گیرد.

اهمیت تشخیص زودرس بدخیمی های پستان زمانی مشخص می شود که در اکثر موارد بیماری های بدخیم در مراحل اولیه قابل درمان و کنترل کامل می باشد. این در حالی است که سرطان پستان شایع ترین سرطان از نظر بروز در بین خانم های ایرانی است. درمان آن با همفکری و تعامل بین گروه های مختلف جراحی، انکولوژی، رادیولوژی، پاتولوژی، ژنتیک و تغذیه صورت می گیرد.

کلینیک پستان نیکان  از بخش های  زیر تشکیل می شود:

الف) بخش معاینه به منظور غربالگری و تشخیص زودرس و روش های پیشگیری شامل اصلاح اختلالات تغذیه ای و بررسی اختلالات غیر سرطانی و بیماری های التهابی پستان برنامه ریزی شده است.

ب) هره گیری از روش های تشخیصی به روز با کمک دستگاه سونوگرافی پیشرفته. نمونه برداری لز توده های مشکوک، مارکرگذاری داخل توده های بدخیم قبل از شروع درمان و وایرگذاری قبل از جراحی و تخلیه کیست های پستان دربخش رادیولوژی کلینیک قابل انجام است.

جهت تکمیل روش های تشخیصی ماموگرافی و ام آر آی و بررسی تصاویر توسط رادیولوژیست متبحر ضوری است که در کلینیک پیش بینی شده است.

پ) مهم ترین و اصلی ترین روش درمان در بدخیمی های پستان جراحی است. که با برداشتن کامل بافت پستان یا بخشی از آن و بازسازی با روش های مختلف قابل انجام است.

بررسی غدد لنفاوی زیر بغل در مراحل اولیه با مواد رادیو اکتیو و با دستگاه گاماپروب انجام می شود. جهت تسهیل در روند درمان بیماران در کلینیک نیکان قابل انجام است.

همچنین انجام روش های انکوپلاستی در صورت نیاز در بیماران کاندید جراحی قابل انجام خواهد بود.

ت) جهت کنترل مناسب بیماری قبل یا بعد از جراحی روش های درمانی هورمون درمانی، شیمی درمانی و استفاده از آنتی بادی های منوکلونال مورد نیاز است. که با حضور متخصص انکولوژی در کلینیک روند درمانی بیمار تسهیل شده است.

ث) با بهره گیری از مشوره ژنیتیک در بیماران خاص با سابقه خانوادگی بدخیمی جهت تصمیم گیری در مورد روش های پیشگیری جراحی یا دارویی با حضور متخصص ژنتیک در کلینیک فراهم شده است.

کلینیک پستان نیکان

د) یکی از عوامل خطر بدخیمی ها از جمله بیماری های پستان چاقی است. حضور  متخصص  تغذیه جهت کنترل آن در کلینیک در نظر گرفته شده است. از طرفی سوالات شایع بیماران در مورد نحوه تغذیه حین درمان یا پس از تکمیل درمان پاسخ داده می شود.

و) ایجاد بار روانی حادی که بیماری به فرد و خانواده به خصوص در مراحل اولیه تشخیص وارد می کند نیازمند مشاوره متخصص روانشناسی دارد. تا پذیرش درمان اعم از جراحی و شیمی درمانی بهتر صورت گیرد. این نقش مهم و تاثیر گذار در کلینیک پستان انجام می شود.

ه) از آنجا که در برخی بیماران در زمان تشخیص، بارداری نداشته یا تمایل به حفظ باروری پس از طی شدن مراحل درمانی دارند متخصص زنان و ناباروری جهت حفظ تخک، تخمدان و جنین در کلینیک پستان نیکان این وظیفه مهم را بر عهده دارد.

ن) حضور پاتولوزیست  در تعیین نوع بیماری در اولین فرصت و کاهش استرس بیمار نقش انکار ناپذیری دارد. که  در مجموعه  کلینیک پستان با حضور  افراد خبره در پاتولوژی  بیماری های پستان این مهم فراهم شده است.

ما در نظر داریم بهترین روش های پیشگیری، تشخیصی و درمان را با مشورت متخصصین متبحر در زمینه بیماری های پستان برای بیماران برنامه ریزی کنیم. تا بتوانند  مسیر درمان را با آرامی  و سهولت طی کنند.

 قابل ذکر است تمامی اقداماتی که امکان انجام آنها به صورت غیر حضوری و انلاین باشد پس از هماهنگی با بیمار و متخصص مربوطه انجام خواهد شد تا حداقل تماس بیمار با محیط خارج  از منزل فراهم شود.