بیمارستان های خصوصی در شرایط بحرانی کرونا

نقش حمايتی رياست كل بانك مركزی در حمايت از سربازان خط مقدم مقابله با ويروس كرونا در حوزه بيمارستانهای خصوصی چيست؟

دکتر ناصر صدر ممتاز مدیر اجرایی بیمارستان نیکان و عضو بازنشسته هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این راستا به نقش بانک مرکز در حمایت از بیمارستان های خصوصی در شرایط بحرانی به عنوان سربازان خط مقدم مبارزه با کرونا پرداخته است:

دکتر صدر ممتازآقای رئيس كل بانك مركزی الغياث الغياث

آنچه حوادث مستحدثه ­ای كه اين روزها آحاد و اقصی نقاط اين مرز و بوم را در نورديده است آنقدر وسيع الطيف و كثيرالاثر است كه هيچ مسئولی در هر كسوتی نمی تواند به لحاظ اخلاقی و وجدانی و قانونی نسبت به آن بی تفاوت باشد.

جناب رئيس كل حتماً مستحضريد كه بيمارستانهای خصوصی كشور و مراكز منظم به آن بار عظيم حدود 80 درصد خدمات سرپايي و 20 درصد خدمات بستری با كيفيت را بر دوش می كشند امروزه به مثابه يتيمانی هستند كه نه روی در وطن دارند و نه در غربت ماوايی؛ مراكزی كه از حمايت های دولتی من جميع الجهات بی بهره بوده و فقط آنچه از دولت نصيبش گشته است.

تعرفه مصوب ساليانه هيات دولت بدون امعان نظر به بهای تمام شده خدمت و بدون ملحوظ داشتن رشد تورم روز افزون كه در حوزه بهداشت و درمان نه تنها از تورم جاری كشور تبعيت نمی كند بلكه 5/1 برابر از آن بيشتر تاثير می پذيرد بر گرده آنان سنگينی می نمايد حاليه از مصاديق اين كلام سعدی عليه الرحمه است كه يكی تحرمه عِشا بسته و آن ديگری منتظر عَشاء نشسته است.

اين مراكز درمانی خصوصي با حدود 17925 تخت و واجد بيش از 174 بيمارستان هستند كه با اسلحه تجربه و دانش خود مي بايست در مقابل بيماريها قد علم كنند، افسوس و صد افسوس كه فشنگي در كار نيست.

تاثيري كه تورم افسار گسيخته و غير قابل پيش بيني بر اقتصاد اين مراكز گذاشته، مي رود تا آخرين ميخ را بر تابوت در انتظار حمل جنازه در حال احتضار آنان بكوبد و به سرنوشتي همچون برخي صنايع معدوم شده را براي خود رقم بزنند.

              صوفی سرخوش از اين دست كه كج كرد كلاه

                                                                                                   به دو جام دگر آشفته شود دستارش

اين در حالی است كه اگر وجوه تسهيلاتی مانند آب و برق و … به موقع پرداخت نشود منجر به قطع خدمات دريافتي مي شود ولی جناب رئيس كل آيا خدمات بهداشتی درمانی كه در عرصه اقتصادی 24 فرق اساسی با ساير ابعاد اقتصادی دارد می تواند در مقابل مردم اينگونه عمل نمايد و از ارائه خدمات به ادله های گوناگون استنكاف ورزد؟

حتما استحضار دارند كه سلامت آحاد جامعه يك مزيت اجتماعی نيست كه به تعويق افتادن آنان واجد سوء آثار نباشد بلكه از مقوله حق است و جنبه حاكميتی دارد و در اين وانفسا كه مراكز درمانی خصوصي هم راستا با سياست های بالا دستی وزارت متبوع و به حكم وظيفه ملی و وجدانی، نقش پيشگيرانه خود را در حوزه بهداشت و غربالگری به خوبی ايفا نموده و در حوزه درمان نيز اعلام آمادگی نموده اند، حداقل انتظار از شما كه سكاندار منابع مالی كشور هستيد اين است كه با ابزارهايی كه در اختيار داريد مددكار اين قشر خدوم كه در جای جای اين كشور در مقاطع مختلف به خوبی ايفاي نقش نموده اند باشيد.

آنچه قاطبه بيمارستانهای خصوصی از حضرتعالی انتظار دارند آن است كه در اين شرايط دشوار کرونا از كمك های بين المللی مادی در حوزه اپيدمی كه عايد كشور می شود اين بخش را بی نصيب نگردانيد چه اگر اين مهم صورت پذيرد ظرفيت و انگيزش مضاعف را در مهار اين قبيل بحران ها بكار گرفته ايد.

ثانياً در حوزه استمحال وام های ماخوذه توسط اين مراكز انتظار آن است كه حداقل از اين تاريخ به يكسال ديگر موكول شود تا فرصت بازيابی شرايط اقتصادي فراهم آيد چرا كه عقب ماندگی دو ماهه آخر سال آنان اگر با ديد خوشبينانه در مهار اين پديده شوم تا پايان فروردين 99 بنگريم در طول سال آتی جبران ناپذير خواهد بود، آنچه در صدا و سيما از اطلاعيه های بانك مركزی در خصوص استمحال سررسيد اقساط موسسات بگوش می خورد در حوزه اجرا محلی از اعراب نداشته و بانك ها متقاضيان اين عرصه را به آينده های نامعلوم حواله می دهند.

ثالثاً تأمين وام های كم بهره با تنفس مناسب و طويل المدت براي اين موسسات می تواند جبران عقب ماندگی فوق الاشاره را به نحوی بنمايد كه مصداق اشرف الاعمال ادومها و ان اقل قرار گرفته و براي اولين بار در تاريخ كشور نقش موثر رئيس كل بانك مركزی را در حوزه سلامت مردم آشكار ساخته و برگ زريني در حوزه افتخارات آن امور ثبت شود.

رابعاً هزينه گزاف امور بهداشتی كه امروز بيمارستانهای خصوصي عليرغم ماهيت درمانی خود به تاسی از سياست های كلان نظام سلامت و برخلاف رويه جاری خود محتمل گرديده اند می بايست متناسب با حجم فعاليت به گونه ای تامين گردد كه فرصت طی طريق اين مسير به سمت حصول سلامت مردم تداوم يابد.

يقيناً حضرتعالی رسالت بانك مركزی را صرفاً و صرفاً در ثبات نرخ ارز محدود و محصور نمی بينيد و به عنوان يكی از مديران ارشد تاثيرگذار نظام در حوزه اقتصادی برنمي ­تابيد كه نسبت به روند جاری در حوزه سلامت بی تفاوت بمانيد.

در اينجا از سازمان نظام پزشكي و رياست فرهيخته آن انتظار می رود كه اين مطالبه­ گری را به جد دنبال نمايند چرا كه تصميمات امروزمان در بحران نقشش در فردای پس از بحران هويدا مي­ شود رجاء واثق دارد كه آن جناب نسبت به اين مهم با مداقه نگريسته توصيه موكد اينجانب آن است كه انجمن بيمارستانهای خصوصی تهران را در جلسه ای فرا بخوانيد تا با تو بگويند شرط بلاغ.

اميد است گامهای موثرتان در خدمت به آحاد اين كشور ذخيره يوم المعادتان گرديده و كما فی السابق مؤيد من عندالله باشيد. کرونا کرونا کرونا 

 

بازدیدها: 32

ارسال یک پاسخ