پذيرش و نوبت دهی

چشم پزشكی:        74487 71062170 


كلينيك پزشكان:                29122060 – 29121070 – 29121060


ناباروری(آی وی اف):         71062600


چكاپ:        09199554214 – 71062855    


آزمایشگاه پاتولوژی:          71062140


تصویربرداری:                  71062192


عینک فروشی:                 71062190


داروخانه:                        75062155


پرستاری در منزل:         2912160 – 29121070- 09921582235 


بازدیدها: 5312

استخدام