بازدید مدیر عامل بیمارستان نیکان از نمایشگاه بیمارستان سازی

در تاریخ سوم دی ماه همزمان با افتتاح چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی آقای دکتر تابش مدیر عامل گروه بیمارستان های نیکان به همراه آقای دکتر تقدیر رئیس بیمارستان نیکان  و آقای دکتر رامندی مدیریت امور درمان بیمارستان از غرفه بیمارستان نیکان و گروه توسعه مهندسی بام بازید کردند.

چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی،تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی از 3 تا 6 دی ماه هر روز از ساعت 9 تا 17در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آماده بازدید علاقمندان است.

غرفه بیمارستان نیکان و گروه توسعه مهندسی بام پذیرای بازدید کنندگان در سالن 38 ، غرفه 39 می باشد

ارسال یک پاسخ