مطالعه کتاب الکترونیکی بدون خستگی چشم

مطالعه کتاب الکترونیکی معمولاً با خستگی چشم و الهاب چشمان ما همراه است و یکی از راه های غلبه بر روزهای کسالت بار نوروز و در خانه ماندن، مطالعه کتاب و مجلات است. ولی امروزه به سبب گرانی کتاب های چاپی و استفاده از گوشی های هوشمند تقاضا برای استفاده از نسخه های دیجیتالی افزایش یافته است. این کار مزیت های فراوانی دارد ولی برخی افراد را دچار خستگی چشم می شوند. خوشبختانه چند راه حل ساده وجود دارد که می توان با عمل کردن به آنها از این مشکل تا حد زیادی پیشگیری کرد.

مرحله اول: روی یک صندلی راحت بنشینید. کمر شما باید در انحنای پشتی صندلی چسبیده باشد. همچنین دست ها بر روی میز و صفحه کلید رایانه در وضعیت راحت قرار داشته و آرنج ها و مچ ها آزاد باشند. رعایت این وضعیت سبب کاهش خستگی فیزیکی می شود.

مرحله دوم: نور محیط را تنظیم کنید. برای مطالعه در روز نور طبیعی کافی است. برای مطالعه در شب سعی کنید از روشنایی غیرمستقیم (نورهای بازتابی) استفاده کنید. نور مستقیم سبب افزایش خستگی چشم می شود.

مرحله سوم: صفحه نمایش رایانه باید در راستای سر و چشم ها قرار داشته باشد. بهترین فاصله توصیه شده بین 47 تا 70 سانتی متر است. ارتفاع کوتاه یا بلند صفحه نمایش علاوه بر خستگی چشم فشار زیادی را به مفاصل گردن وارد می کند.

مرحله چهارم: شاخص روشنایی و کنتراست تصویر را به ترتیب بین 30 و 60 تنظیم کنید. توجه داشته باشید این وضعیت برای مانیتورهای تخت LED پیشنهاد می شود و ممکن است در برندهای مختلف اندکی متفاوت باشد.

مرحله پنجم: پس از هر 20 دقیقه مطالعه از جای خود برخاسته و حداقل 20 ثانیه به چشمانتان استراحت دهید. همچنین می توانید بدون تکان دادن سر و با نگاه کردن به بالا، پایین، چپ و راست چشمان خود را نرمش دهید. این تمرین را هر ساعت به مدت یک دقیقه تکرار کنید.

هنگام مطالعه کتاب الکترونیکی از اشک مصنوعی استفاده کنید.

 

بازدیدها: 21

ارسال یک پاسخ