در آزمايشگاه آندرولوژی، آزمايش اسپرموگرام،آماده سازی اسپرم برای تلقيح داخل رحم IUI، آزمايش DFI و آماده سازی اسپرم برای عمل ميكرواينجكشن و IVF انجام می شود.

آزمايشگاه جنين شناسی IVF كلينيك نيكان علاوه بر تكنولوژی های موجود در ساير مراكز به سيستم Time Labs مجهز می باشد. وجود آزمايشگاه، تصويربرداری و به طور كلی امكانات مورد نياز درمانی و اتاق های عمل پيشرفته براي انجام لاپاراسكوپی و هيستروسكوپی و بررسی رحم و تخمدان ها و لوله های رحم و رفع عيوب رحم و لوله ها با استفاده از كادر مجرب و اساتيد دانشگاه از نقاط قوت مرکز ناباروری نیکان می باشد.

“نوبت دهی

ناباروری(آی وی اف):         71062600


موقعيت:                         طبقه ششم

مركز ناباروری و IVF كلينيك نيكان

درمان نازايی امروزه دغدغه بسياری از زوجين می باشد كه خوشبختانه با پيشرفت علم و تكنولوژی روش های جديدی برای رفع اين مشكل وجود دارد. مرکز ناباروری نیکان با جديدترين روش های علمی و پيشرفته ترين امكانات و تجهيزات تخصصی افتخار ارائه كليه خدمات مربوط به درمان های ناباروری را در منطقه شمال شرق تهران دارد.

در IVF كلينيك نيكان ويزيت و مشاوره توسط پزشكان فوق تخصص زنان، زايمان و نازايی انجام شده و پس از تكميل مدارك و آزمايشات و معاينات بالينی زنان   و مردان، با تشخيص علت نازايی، بهترين اقدامات درمانی صورت مي گيرد.

* خدمات IVF كلينيك نيكان شامل:

– ميكرواينجكشن ICSI

– لقاح مصنوعی IVF

– تلقيح درون رحمی IUI

– CGH/PGD/PGS

– تحريك تخمك گذاری (Sex selection)

– PRP

– سونوگرافی ترانس واژينال (سونوگرافی از طريق واژن)

– هيستروسونوگرافی

– سونوگرافی 3D

– عمل لاپاراسكوپی

– هيستروسكوپی

– TESA/PESA

* گرفتن اسپرم از جنين:

– فريزر جنين

– فريزر تخمك

– فريزر اسپرم

– انتقال بلاست، هچينگ

* همكاران متخصص در اين مركز شامل:

– فوق تخصص نازايی

– متخصص ارولوژی و ناباروری مردان

– دكترای جنين شناسی

– دكترای ايمونولوژی

– متخصص طب قانونی

– دكتراي ژنتيك تخصصی

– دكترای روانپزشكی

– ماماهاي مجرب

– تكنسين های آزمايشگاه آندرولوژی

– تكنسين های آزمايشگاه جنين شناسی