برگزاری مانور دور میزی بحران در بیمارستان نیکان

به منظور آمادگی بیشتر مدیران بیمارستان برای مقابله با حوادث احتمالی، مانور دور میزی بحران در بیمارستان نیکان برگزار شد.

با هدف ایجاد امادگی بیشتر مدیران و پرسنل بیمارستان نیکان برای مقابله با حوادث و بحرانهای احتمالی، مانور دورمیزی بحران با سناریوی ” انفجار کپسول اکسیژن ” در روز شنبه مورخ 23 دیماه در بیمارستان نیکان برگزار شد.

در ابتدای برنامه، شرح وظایف اعضاء توسط دبیر کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایا (خانم شایسته) به اعضاء ارائه شد، پیش از قرائت سناریو در کمیته، فیلم چند حادثه مشابه در ایران و جهان جهت افزایش آگاهی ذهنی افراد نسبت به چگونگی رخداد حادثه  به نمایش گذاشته شد، پس از نمایش فیلم ها، اعضا  نظرات خود را در خصوص احتمالات مشابه و وجوه مشابه در بیمارستان با حوادث مذکور را ارائه نمودند.

در ادامه، سناریوی انفجار گازهای طبی (برگفته از کتاب سناریوی ملی) برای اعضاء قرائت شد، سپس مطابق با نظر  فرمانده حادثه (جناب آقای دکتر تقدیر) اعضاء شرح وظایف خود را با در نظر گرفتن این سناریو در 10 دقیقه یادداشت نمودند، سپس از زیر مجموعه هر شاخه  خواسته شد تا گزارش خود را به صورت شفاهی به رئیس واحد خود  ارائه دهند و رؤسای هر شاخه  پس از دریافت گزارشات، گزارش اصلی  جهت ارائه به فرمانده حادثه را صادر نمودند، درپایان نواقص موجود در مواجهه با چنین سناریویی، جهت طراحی اقدامات اصلاحی لازم شناسایی شد.
۲۴ دی ۱۳۹۶

 

 

بازدیدها: 78

ارسال یک پاسخ