خدمات:

– ویزیت بیمار برای بیماری های قلبی و عروقی

– تست ورزش

– هولتر نوار قلب

– هولتر فشار خون

شماره تلفن: 29121060-29121070-29122060

Leave a Reply