سونوگرافی

* خدمات سونوگرافی:

1. سونوگرافی جنین:
– غربالگری مرحله اول NT, غربالگری مرحله دوم آنومالی اسکن، داپلر جنین و جفت، بیوفیزیکال پرفایل، سه بعدی و چهاربعدی
2. سونوگرافی شکم:
– کبد، کیسه صفرا، طحال، کلیه ها، لوزالمعده، آپاندیس
3. سونوگرافی لگن:
– رحم و ضمائم(ترانس ابدومینال، واژینال، رکتال)، سونو هیستروگرافی SIS-SHG

– پروستات(ترانس ابدومينال، ركتال و بيوپسي پروستات)
4. سونوگرافی نسج نرم:
– پستان، تیروئید، بیضه ها (بیوپسی پستان، FNAتیروئید)
5. سونوگرافی داپلر رنگی:

– بررسی واریس اندام تحتانی، کاروتید، عروق گردنی، آئورت ‌شکمی و عروق شکمی، آلت تناسلی(بدون تزریق و با تزریق پاپاورین)

بازدیدها: 1331

استخدام