تقدیر و تشکر سفیر کره جنوبی از بیمارستان نیکان

جناب آقای دکتر تابش
اینجانب از تمامی تلاش ها و حمایت های شما در کمک به پرسنل سفارتخانه کره در دوران سخت پاندمی کرونا عمیقاً تشکر می نمایم.
حمایت های مداوم بیمارستان نیکان در شرایط اورژانس و سایر شرایط پزشکی بسیار ارزشمند است.
من مطمئن هستم بیمارستان نیکان بهترین و ارجح ترین بیمارستان ایران برای ارائه خدمات درمانی به سازمان های دیپلماتیک است.
جناب آقای دکتر تابش، من صمیمانه آرزو
می کنم که بتوانیم همکاری های خوب خود را در آینده گسترش دهیم.
بااحترام
یو جانگ هیان

نامه تشکر سفیر کره جنوبی

بازدیدها: 42

ارسال یک پاسخ