ریه

خدمات:

– تست تشخیصی حجم ریه pft

– نبولایزر تراپی

– ویزیت تخصصی بیمار

شماره تلفن: 71062400

لیست پزشکان ریه

بازدیدها: 805

استخدام