خدمات:

– تست تشخیصی حجم ریه pft

– نبولایزر تراپی

– ویزیت تخصصی بیمار

شماره تلفن: 2912160-29121070-29122060

Leave a Reply