همایش دو استقامت؛ یاد بود روز پرستار

بیمارستان نیکان به مناسب روز پرستار و شهدای مدافع سلامت مسابقه دو استقامت شهری از بیمارستان نیکان(اقدسیه) حدود 27 کلیومتر تا بیمارستان نیکان غرب برگزار کرد.

شرکت کنندگان این مسابقه از پرسنل درمانی و پشتیبانی بیمارستان نیکان و همچنین کادر درمان سایر بیمارستان ها بودند که روز شنبه 99/09/29 برگزار شد.

مابقه دو استقامت به مناسبت روز پرستار

روز پرستار

بازدیدها: 39

ارسال یک پاسخ