راهنمای پیشگیری و کنترل عفونت کرونا ویروس ویژه مراکز درمانی

ویروس جدید کرونا که توسط سازمان جهانی بهداشت nCoV-2019 نامگذاری شده می تواند منجر به بیماری حاد تنفسی گردد. این ویروس در بسیاری از موارد از فرد به فرد از طریق تنفسِ یا سطوح آلوده به مخاط بیمار، منتقل می شود. با توجه به مواجهاتی که کارکنان مراکز بهداشتی درمانی در محیط  کار با این بیماران دارند، این راهنما شامل توصیه ها و نکات ضروری جهت کاهش مواجهه کارکنان مراکز بهداشتی درمانی و کنترل ریسک های مربوط به این بیماری بوده  که توسط مرکز سلامت محیط کار تدوین گردیده است.

 

بازدیدها: 44

ارسال یک پاسخ