درس های از رهبری تويوتا : جلسه هم انديشی مدیران

جلسه هم انديشی”درس های از رهبری تويوتا” مبتنی بر آموزه های کتاب “چگونه تویوتا شماره یک شد” با حضور مدیران هلدینگ نیکان برگزار شد.

در این کتاب  مدیران تویوتا درباره اسرار موفقیت تویوتا سخن گفته اند و آموزه های ارزشمندی دارد که برای هر مدیر و هر صنعتی مفید است. روزنامه نگار ديويد مگيبا انجام مصاحبه هايی با مديران ارشد تويوتا كه به ندرت با مطبوعات صحبت می كنند و همچنين منابع متعدد تويوتا و مطلعين شركت تويوتا، گذشته و حال شركت تويوتا را مورد بررسي قرار داده و پرده از اسرار موفقيت تويوتا برمی دارد. آموزه های ارزشمندی كه مگی از فرهنگ سازمانی تويوتا بازگو می كند، برای هر مديری در هر صنعتی و در هر جايگاهی بسيار مفيد است. کتاب درس های از رهبری تويوتا ترجمه دكتر سيروس تابش، مهندس علی تفرشی، مهندس سروش آذرنيا بوده و توسط انتشارات اشراقی به چاپ رسيد.

در این راستا مدیران هلدینگ نیکان، جلسه هم اندیشی با موضوع “درس هايي از رهبري تويوتا” برگزار کردند و نقطه نظرات خود را با هم به اشتراك گذاشتند.

بازدیدها: 61

ارسال یک پاسخ