تصوير سانيا بر ديوار الگوی های مهربانی بيمارستان نيكان

محمد علی محمدیان معلم فداکار کرد، دکتر قریب، پروانه وثوق، سعیده قدس موسس محک  و … اینها اسامی کسانی است که ما در دیوار کلینیک بیمارستان نیکان عکس­شان  را به عنوان الگوهای مهربانی نصب کرده ایم. تصوير سانيا هم یکی از الگوهای مهربانی نصب شده بر دیوار مهربانی می باشد.

عید امسال بود که یکی از زوج های  بیمارستان دختر 13 ساله خود سانیا را از دست دادند و اعضای بدن وی را اهدا کردند.

مدیر عامل بیمارستان آقای دکتر تابش تصمیم گرفتند که ما عکس سانیای عزیز را به عنوان یکی دیگر از الگوهای مهربانی بر روی این دیوار نصب کنیم تا یاد و خاطره این الگوی مهربانی به عنوان عضوی از خانواده نیکان همیشه ماندگار بماند.

تصوير سانيا

تصوير سانيا

بازدیدها: 132

ارسال یک پاسخ