اورولوژی (کلیه و مجاری ادرار)

خدمات:

– ویزیت تخصصی بیمار

– تشخیص بزرگی پروستات

– تشخیص بی اختیاری ادرار مزمن

– تست یوروداینامیک

شماره تلفن71062400- 71062300

لیست پزشکان اورولوژی

استخدام