کلینیک فوق تخصصی اطفال

خدمات:

– ویزیت تخصصی بیمار

– غربالگری اولیه نوزاد

شماره تلفن: 29121060-29121070-29122060

لیست پزشکان اطفال

بازدیدها: 2162

استخدام