آزمایشگاه پاتولوژی

آزمایشگاه پاتولوژی كلينيك نيكان با ارائه خدمات تخصصی و با استفاده از مدرن ترين تجهيزات و زيرنظر متخصصين اسيب شناسی تشريحی و بالينی و پرسنل و مديريت مجرب و كارآزموده سعی بر اين داشته است تا خدماتی متمايز به مراجعه كنندگان عزيز ارائه نمايد.

* خدمات آزمايشگاه پاتولوژی کلینیک نیکان:

– انجام تست های تخصصی و فوق تخصصی هورمون شناسی و ايمونولو‍ژی به صورت اورژانس

– ارائه تست های تشخيصی مولكولي روزانه Genotyping, HPV, DNA, RNA, PCR

– انجام تست های سيتولوژی، پاتولوژی وايمنوهيستوشيمی Liquide Based Cytology

– مركز تست های غربالگری سه ماهه اول و دوم بارداری

– ارائه خدمات نمونه گيری در منزل

– تست های جامع آلرژی تنفسی و غذايی

– پانل كامل Autoimmunity و تست های روماتولوژی

* استفاده از روش های معتبر و مرجع در انجام آزمايشات:

– Electrochemiluminescence

– Chemiluminescence

– HPLC, ELFA

– Vacum Blood Collection

– پانل كامل آنتی بادی های IHC


تلفن تماس: 71062140 – 71062145

بازدیدها: 1402

استخدام